„TÖBB, MINT EGY KLUB” – elindult az NDHSZ kísérleti projektje

By 2018-07-31Hírek, Hírek

„Több, mint egy Klub” – az egészségközpontú sportegyesületek modelljén nyugvó társadalmi innovációs kísérleti projekt indult a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (NDHSZ) és a Debreceni Egyetemi Atlétikai Club (DEAC) konzorciumában. A projekt az EFOP-5.2.1-17 kódszámú a Társadalmi innovációk – Új módszerek kipróbálása c. felhívás alapján a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 299,99 millió Ft európai uniós támogatás segítségével.

Az NDHSZ és konzorciumi partnere közel 299,99 millió Ft-ot fordít vissza nem térítendő támogatás keretében az egészségorientált sportklub modell magyarországi fejlesztésére és kipróbálására. A hároméves, „Több, mint egy klub” elnevezésű projektben a Debreceni Egyetemi Atlétikai Klub szervezeti kultúrájának és portfóliójának átalakításával egészségfejlesztő testmozgásprogramokat kínál a lakosság, különösen a hátrányos helyzetű lakossági csoportok számára.

A fejlesztés annak a hiányosságnak a megoldására törekszik, hogy a hazai sportegyesületek portfóliójában az utánpótlás- és versenysport megközelítés mellett az egészségvédő testmozgás (HEPA – health-enhancing physical activity) szélesebb tömegeket elérő koncepciója is szervezetten és tudatosan jelenjen meg.

A „sportklubok az egészségért” megközelítésre épülő társadalmi innovációs kísérleti projekt keretében egy olyan komplex szolgáltatásfejlesztés megvalósítása a cél, amely a helyi, térségi sportegyesületek kapacitásaira épül. A cél az, hogy a sportklubok szolgáltatási csomagjaik átalakításával – akár azok bővítésével – és az egészségmegőrző szemlélet alkalmazásával a lakosság szélesebb rétegének biztosítsanak képzett, szakemberek által felügyelt rendszeres testmozgási, sportolási lehetőséget. A modell célja, hogy a sportegyesületeket és országos sportszervezeteket arra ösztönözze, hogy minél több figyelmet fordítsanak az általuk kínált mozgásformák, sportágak egészségvédő potenciáljának kihasználására. A konzorciumban benyújtott pályázat célja ezért az, hogy próbálja ki és készítse elő az egészségorientált sportklub modell magyarországi adaptációját, ezáltal járuljon hozzá a lakosság egészségfejlesztéséhez.

A Tanács „Az egészségvédő testmozgás ágazatközi előmozdításáról” szóló 2013-as ajánlásának elfogadása óta az Európai Unió az egészségorientált sportklub modell működését azon 23 mutató egyikeként vizsgálja, amelyek alapján háromévente értékeli az uniós tagállamok HEPA területén végzett tevékenységét és politikáit. A nemzeti kapcsolattartó pontok által összegyűjtött adatokon nyugvó legfrissebb országjelentések elkészítése épp 2018-ban aktuális, mely kapcsán az NDHSZ és az Emberi Erőforrások Minisztériuma éppen nemrégiben látta vendégül Budapesten a tagállami és uniós szakértőket. Magyarországon az NDHSZ látja el az egészségvédő testmozgás területén a tagállami koordinációt, így a szervezet hamarosan közzéteszi az elfogadott országjelentését.

A tagállami szakpolitikai tevékenység fejlesztésén túl projekt eredményei hosszú távon szolgálhatják az Exercise is Medicine, azaz a Mozgásgyógyszer mozgalomhoz kapcsolódó esetleges minőségirányítási és klubszintű védjegyrendszer bevezetését is, így a modell akár a krónikus betegségek gyógyszeres kezelésének rendszeres testmozgás általi, terápiás célú kiegészítését is támogathatja.

A modell bevezetésére és kipróbálására a DEAC szervezeti keretein belül kerül sor Debrecenben, de a projekt átfogó céljai között szerepel az egészségorientált sportklub modell és szemlélet megvalósulása a hazai sportklubok minél szélesebb körében.