Az egészségorintált sportklub modell bevezetésének lehetőségei

By 2018-09-19Hírek, Hírek

A „Több, mint egy klub” projekt az egészségfejlesztő testmozgás szemléletének innovatív kidolgozásán és terjesztésén dolgozik. Célja egy adaptálható modell létrehozása, amely a Sport Clubs for Health (SCforH) modellt is felhasználva a sportegyesületek szervezeti megújulásán alapszik.

A társadalmi innovációs projekt eredményeként a sportklubok szervezett formában, szakmai felügyelet mellett, egészségtudatos testedzési lehetőséget és kapcsolódó szolgáltatásokat kínálnak széles körben. Projektünkben az egészségorientált sportklub modellje a Debreceni Egyetem Atlétikai Clubnál (DEAC) kerül bevezetésre és modellezésre. A projekt az EFOP-5.2.1-17 kódszámú a Társadalmi innovációk – Új módszerek kipróbálása című felhívás alapján a Széchenyi 2020 programban valósul meg.

 Sportegyesületek között számos tényezőt tekintve lehetnek jelentős különbségek, így az SCforH-kezdeményezés keretében világos képet alakítunk ki a Debreceni Egyetem Atlétikai Club (DEAC) identitásáról, közegéről és körülményeiről. Ilyen például, hogy hogyan kezelik az egészséget a programjaikban, milyen fejlesztési célokkal és erőforrásokkal dolgoznak, és milyen egyedi követelmények vonatkoznak az egyesületre és tisztviselőire. Az SCforH-szemlélet átvételének és bevezetésének leghatékonyabb módja az egyesület meglévő körülményeitől függ.

A szemlélet bevezetésének többféle módja van az egyesületeknél. Sok sportegyesület már eddig is hasonló szemléletet alkalmazott, és valójában az egészségorientált sportklub-vezérelveknek megfelelően járnak el, noha ezt a kifejezést nem használják a módszerükre. Ilyen esetben elég, ha az egyesület egyszerűen felismeri, hogy az eddigi munkája az „egészségorinetált-szemlélet” szerint zajlott, és a továbbiakban így nevezi és aktívan felhívja a figyelmet az egyesületnél megvalósuló koncepcióra. Az egyesületek emellett a meglévő tevékenységeik fejlesztésével is megpróbálkozhatnak, kísérletezhetnek például új edzési módszerekkel, a létesítmények fejlesztésével vagy új célcsoport bevonásával. A harmadik lehetőség az, ha átfogó stratégiát dolgoznak ki a szemlélet általános érvényesítéséhez az egyesületben. Ennek a megvalósítási módnak nem feltétlenül része egy különálló egészségorintált-kezdeményezés létrehozása és működtetése. Végezetül lehetőség van arra is, hogy az egyesület teljesen új programot vagy kezdeményezést indítson.

Alapelvek a szemlélet DEAC-nál történő bevezetése során, melyek meghatározzák a megfelelő eljárás kiválasztását, illetve emellett hatással vannak a célcsoport, illetve a sportágkiválasztásra. Az alapelvek kidolgozása számos műhelymunka, szakmai egyeztetés keretében, a DEAC sajátosságait figyelembevéve kerültek megalkotásra:

  1. Figyelembe veszi a WHO ajánlást, nagy izomcsoportokat erősíti, egyensúlyt fejleszt, eséseket előz meg
  2. Bizonyítékokon alapuló gyakorlatokat követ
  3. Bevált mozgásformákra, illetve a sportegyesület alapprofiljában szereplő sportágakra épít
  4. Szakképzett, kompetens személyzet tartja a foglalkozásokat
  5. Élvezetes társas és motivációs légkört alakít ki
  6. Minimalizálja az egészségügyi és biztonsági kockázatokat
  7. Egészséges környezetet biztosít. Kerüli az „egészségtelen” szponzori és marketingkampányokat
  8. Támogató hozzáállást nyújt, segítve ezzel a lemorzsolódás elkerülését