Az egészségorientált sportklub modell felé vezető út Magyarországon – nemzetközi kitekintés 1.

By 2018-09-26Hírek, Hírek

Az EFOP-5.2.1-17 kódszámú, „Több, mint egy klub” című projekt célja, hogy a magyar sportegyesületek szemléletmódját nyitottabbá téve elérje, hogy klubok egészségfejlesztő, betegségmegelőzésre fókuszáló sportszolgáltatásokat nyújtsanak a magyar lakosság részére.

Ezt a szemléletmódot nemzetközi jó gyakorlatok felhasználásával, hazai körülmények figyelembevételével, társadalmi innováció keretében kívánja kidolgozni és bevezetni a Nemzeti Diák-, Hallgatói- és Szabadidősport Szövetség (NDHSZ) a Debreceni Egyetemi Atlétikai Clubbal (DEAC) együttműködve, az egyetemi sportklub keretein belül.

A fejlesztés annak a hiányosságnak a megoldására törekszik, hogy a hazai sportegyesületek portfóliójában az utánpótlás- és versenysport megközelítés mellett az egészségvédő testmozgás (HEPA – health-enhancing physical activity) szélesebb tömegeket elérő koncepciója is szervezetten és tudatosan jelenjen meg.

A modellben szakértői szemléletmódot kívánunk megvalósítani, amely támogatja a sportegyesületeket, valamint az országos és regionális sportszervezeteket a sportágaikban rejlő egészségvédő potenciál felismerésében és a sportegyesületi körülmények közötti egészségjavító sporttevékenységek szervezésében.

Az SCforH egy nagyszabású nemzetközi kezdeményezés, amelyet jelenleg a Finn Olimpiai Bizottság jegyez, amelyet 2008 óta két, az EU által finanszírozott, nemzetközi projekt keretében dolgoztak ki a szakmai partnerek. A kezdeményezésben 12 európai országból több mint 30 partner-, társult és támogató intézmény vett részt, köztük azonban nem volt magyar.

A projekt szellemiségét az Európai Bizottság olyannyira elismerte, hogy 2013-ban az EU tagállamainak ajánlásként fogalmazta meg az SCforH elveinek követését. Az uniós intézmény mellett további fontos sportszakmai szervezetek is támogatják a SCforH szemléletet, úgy mint az Európai Nem Kormányzati Sportszervezet (ENGSO), az Európai Vállalati Sportszövetség (EFCS), a Nemzetközi Sport- és Kulturális Szövetség (ISCA) és a Nemzetközi Szabadidősport Szövetség (TAFISA).

A nemzetközi gyakorlatban már létező SCforH szemlélet 7 vezérelv mentén javasolja az egészségorientált sportklub működését. Az elvek szerint egy ilyen sportklub:

A nemzetközileg kidolgozott modell és annak vezérelvei erős iránymutatásként szolgálnak a „Több, mint egy klub” projekt hazai megvalósítása során, ugyanakkor a projekt szakmai irányító testülete a hazai innovatív módszer kidolgozásához fontosnak tartja további releváns nemzetközi gyakorlatok megismerését is.